Skandynawia - Północ Magiczna

Strona główna | Norwegia | Ludzie w Norwegii

Ludzie w Norwegii

internet

Foto: internet

Ludzie w Norwegii

Ostatni spis ludności z 2009 roku wykazał, że liczba mieszkańców Norwegii przekroczyła 4,8 miliona. Powierzchnia kraju, to 385 tys. km2. Dla porównania w Polsce na powierzchni 322 tys. Km2 mieszka 38 mln. ludzi. Te liczby dobitnie wskazują, że Norwegia jest krajem o małym zaludnieniu. Nie oznacza to jednak, że nie ma tam skupisk ludzkich o dużej liczbie mieszkańców. Mała liczebność jest związana głównie z pustymi przestrzeniami na północy, gdzie nieraz na setkach kilometrów można nie trafić na ludzkie osiedle. Norwegia w 1665 roku liczyła zaledwie 440 tysięcy mieszkańców, w 1890 już dwa miliony, podczas wojny trzy, a w 1975 – cztery miliony. Obecnie wzrastająca liczba mieszkańców związana jest głównie z emigracją. Norwegia zajmuje jedno z czołowych miejsc w europejskich statystykach przyrostu naturalnego, a rodzi się tu przeciętnie 1,96 dziecka na kobietę.

W ostatnich latach wydatnie wzrosła średnia długość życia Norwegów, osiągając nienotowany dotąd poziom. Dziewczynki urodzone w roku 2008 według statystyk przeżyją średnio niemal 83 lata, zaś chłopcy ponad 78 lat. Średni wiek populacji jest stosunkowo niskie, ale waha się też zależnie od regionów. W skali kraju jest to 39 lat. Aż 1 populacji stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13% to emeryci. Znaczącą cześć norweskiej populacji stanowią imigranci oraz ich dzieci urodzone w Norwegii. W roku 2008 9,7 procenta norweskiej populacji, a łączna liczba wynosiła 460.000 osób pochodzących z ponad 200 krajów. Najwięcej imigrantów mieszka w Oslo stanowiąc aż 1 liczby mieszkańców.

Europejczycy określają rdzenna ludność Norwegii jako Lapończyków. Niestety oni nie są zadowoleni z tego określenia i nazywają siebie Samami. Samowie mieszkają nie tylko na tych terenach, bo osady ich spotyka się w całej północnej Skandynawii. Jest to plemię przystosowane do życia w prymitywnych i surowych warunkach, ale na tyle barwne, że posiada własną, ciekawą kulturę. Większość życia Samów związana jest z reniferami. Te zwierzęta są zarówno przez nich hodowane, jak i odławiane w naturze. Są źródłem pożywienia, skór, z których szyje się odzież oraz wykonuje namioty, używa jako siły pociągowej. Samowie od lat żyją zgodnie z naturą. Mieszkają głównie w namiotach i torfowych domach. Samowie mieszkają obecnie na terenach rozciągających się od Jämtlands Län w Szwecji poprzez Norwegię Północną i Finlandię aż do Półwyspu Kola w Rosji. Łącznie jest ich około 100 000, a połowa żyje w Norwegii.
Samowie przez dziesięciolecia byli gnębieni i prześladowani, jednak potrafili przeciwstawić się naciskowi i dziś stanowią jeden z najsilniejszych ludów autochtonicznych na świecie. Nie tylko wytworzyli własną kulturę, ale również posiadają symbole narodowe, takie jak flaga i hymn, obchodzą dzień niepodległości i mają własny parlament. Stolica Samów jest Karasjok, osada Samów na skraju Finnmarksvidda. Mają tu swoją siedzibę liczne instytucje Samów, tutaj również rozwija się ich żywa kultura, a mieszka prawie 3000 mieszkańców.

Statystyki demograficzne 2006
Population graph for Norway.svg
Zmiana liczby ludności Norwegii w latach 1735 -2011 (w tysiącach)
Liczba ludności 5 002 942
Ludność według wieku
0 - 14 lat 19,3%
15 - 64 lat 65,9%
ponad 64 lata 14,8%
Wiek (mediana)
W całej populacji 38,4 lat
Mężczyzn 37,6 lat
Kobiet 39,3 lat
Przyrost naturalny 2,06‰
Współczynnik urodzeń 11,46 urodzin/1000 mieszkańców
Współczynnik zgonów 9,40 zgonów/1000 mieszkańców
Współczynnik migracji 1,73 migrantów/1000 mieszkańców
Ludność według płci
przy narodzeniu 1,05 mężczyzn/kobietę
poniżej 15 lat 1,05 mężczyzn/kobietę
15 - 64 lat 1,03 mężczyzn/kobietę
powyżej 64 lat 0,73 mężczyzn/kobietę
Umieralność noworodków
W całej populacji 3,67 śmiertelnych/1000 żywych
płci męskiej 4,03 śmiertelnych/1000 żywych
płci żeńskiej 3,29 śmiertelnych/1000 żywych
Oczekiwana długość życia
W całej populacji 79,54 lat
Mężczyzn 76,91 lat
Kobiet 82,31 lat
Rozrodczość 1,73 urodzin/kobietę

 

Autor: skandynawia.com.pl/ interent